वन्दे मातरम् Vande Mataram Lyrics

वन्दे मातरम् Vande Mataram Lyrics in Hindi is originally written by Bankim Chandra Chatterjee. The original lyrics of Vande Mataram is in Sanskrit. The song is produced by SOC Films Pvt. Ltd. and presented by The Music Composers’ Association of India.

Song : Vande Mataram
Writer : Bankim Chandra Chatterjee
Producer: SOC Films Pvt. Ltd.
Music : MCA India

Vande Mataram Lyrics
Vande Mataram Lyrics

Vande Mataram Lyrics in ENGLISH

Vande Maataram
Sujalaam Sufalaam
Malayaj Sheetalaam
Sasyashyaamalaam Maataram
Vande Maataram

Shubhrajyotsnam
Pulakit Yaaminim
Phulla Kusumit
Drumadal Shobhinim
Suhaasinim
Sumadhura Bhaashinim
Sukhadaam Varadaam
Maataram
Vande Maataram

वन्दे मातरम् Vande Mataram Lyrics in HINDI

वन्दे मातरम्।
सुजलाम् सुफलाम्
मलयजशीतलाम्
शस्यश्यामला मातरम्।
वन्दे मातरम्।

शुभ्रज्योत्स्नाम्
पुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमित
द्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम्
सुमधुर भाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम्
मातरम्।।
वन्दे मातरम्।

 

Tags:

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *